Đào tạo
Lịch thi Tháng 6 năm 2016
Lịch thi các khóa tháng 6/2016
 
Thông báo: Topics ôn tập cho khóa Diploma, Higher Diploma kỳ thi tháng 1/2016.
Topics ôn tập cho khóa Diploma, Higher Diploma kỳ thi tháng 1/2016
 
LỊCH THI THÁNG 01/2016..
Lịch thi tháng 01/2016
 
Lịch thi các khóa tháng 6 năm 2015
Phòng Giáo Vụ thông báo lịch thi tháng 6 năm 2015
 
Lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp khóa D15, D17
Phòng Giáo Vụ- Genetic Bách Khoa xin thông báo lịch bảo vệ đồ án tốt nghiệp khóa D15, D17 như sau:
 
THÔNG BÁO - Tuần lễ "Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Học" năm 2013
Theo định kỳ tuần lễ "Sinh viên nghiên cứu khoa học" của sinh viên chương trình Hợp tác Đào tạ Quốc tế Genetic Bachkhoa sẽ được tổ chức từ ngày 03/06/2013 đến 08/06/2013.
 
LỊCH THI LẠI KHÓA CƠ SỞ G17, 16, 15, 14, 13 tháng 5 năm 2013
Từ ngày 27/05/2013 đến hết ngày 01/06/2013 nhà trường tổ chức thi lại các môn học khóa Cơ sở
 
Thông báo: Thay đổi lịch thi tháng 1 năm 2015
- Phòng đào tạo thông báo thay đổi lịch thi tháng 1 năm 2015 như sau -
 
Thông báo: Lịch thi dự kiến kỳ thi tháng 1/2015
- Phòng Đào tạo xin thông báo lịch thi dự kiến như sau -
 
 
 
Thông Báo: DANH SÁCH THI KHÓA CƠ SỞ 2013 (G18)
DANH SÁCH THI KHÓA CƠ SỞ 2013 (G18)
 
Thông Báo: Danh sách thi khóa môn cơ sở 2013
Danh sách thi khóa môn cơ sở 2013
 
Thông báo: Danh sách các môn thi khóa Diploma, Higher Diploma - kỳ thi tháng 1/2014
Danh sách các môn thi khóa Diploma, Higher Diploma - kỳ thi tháng 1/2014
 
Thông báo: Lịch thi khóa Diploma, Higher Diploma - Kỳ thi tháng 1/2014
Lịch thi khóa Diploma, Higher Diploma - Kỳ thi tháng 1/2014
 
12