Giới thiệu
Mô hình đào tạo
Sơ đồ liên thông
 
Chuyên ngành và chương trình đào tạo
CHUYÊN NGÀNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Chuyên ngành đào tạo Chương trình đào tạo về Công nghệ thông tin với các chuyên ngành sau:
 
Đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất
Đội ngũ giảng viên giảng dạy tại Chương trình là những nhà giáo, nhà khoa học, các Giáo sư, Tiến sĩ và những nhà chuyên môn có trình độ cao và giàu kinh nghiệm, thường xuyên cập nhật những thành tựu mới nhất của công nghệ thông tin,
 
Điều kiện giảng dạy và học tập
Việc học tập và giảng dạy tại Chương trình GENETIC BACHKHOA được tiến hành bằng tiếng Anh, mọi tài liệu học tập cho giáo viên và sinh viên được trường Genetic Singapore cung cấp. Tài liệu được tổng hợp kiến thức đầy đủ, phù hợp với sinh viên và đáp ứng được yêu cầu của kỳ thi. Sinh viên theo học được phát miễn phí tài liệu học khóa Diploma và Higher Diploma.
 
Chương trình hợp tác đào tạo quốc tế Genetic Bách Khoa
Chương trình Hợp tác Đào tạo Quốc tế Genetic Bách Khoa được thực hiện tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội từ năm 1996 và đã trở thành một trong những chương trình hợp tác đào tạo quốc tế đầu tiên, hàng đầu tại Việt Nam.
 
1